Duurzame
oplossingen
voor onkruid
bestrijding
op verharding

Meer informatie
neem contact met
ons op ?

http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/09/blue-green-vrachtauto-002B.jpg
http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/09/blue-green-bedrijf2-300x113.png
http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/09/1-150x1501.jpg
http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/10/9-300x224.jpg
http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/10/26-10-2011-19-18-04.png
http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/themes/humble/timthumb.php?q=100&w=650&h=350&src=http://www.redgreenpuntbv.nl/wp-content/uploads/2011/10/blue-green-vrachtauto-004B.jpg
Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. heeft het octrooi op Red-Green

Red-Green

RED-GREEN is een systeem van werken waarbij eveneens biomassa verbrand wordt. Met de daarbij vrijkomende warme verbrandingsgassen bestrijden wij het onkruid. Deze methode van onkruidbestrijding is nog in ontwikkeling. 

C02-neutraal

De combinatie van Blue Green en Red Green maakt onkruidbestrijding bijna CO2 neutraal, stil, goedkoop, simpel. De bestuurders van deze voertuigjes komen uit het sociale vangnet.

Werkgelegenheid

Gemeenten zoeken maatwerk oplossingen voor de inzet van Sociale Werkvoorzieningsschappen. Deze SW medewerkers kunnen niet alle werkzaamheden uitvoeren, vaak is gecompliceerd werk een te grote uitdaging.

Het eerste prototype is gemaakt. We verwachten RED-GREEN binnenkort operationeel te hebben. En zoals altijd zal dit in de praktijk heel anders zijn. RED-GREEN zal zich juist richten op de grotere oppervlakten. Ook hierbij is de techniek min of meer vereenvoudigd. We hoeven geen LPG meer te tanken en we produceren in de toekomst geen of nauwelijks geluid. 

Het innovatieve Rotterdamse familiebedrijf loopt met ‘Red-Green’ vooruit op een glyfosaatvrije toekomst.

Het doel van onze Blue Green en Red Green ontwikkeling is een alternatief bieden om echt duurzaam onkruid te gaan bestrijden. Wij streven naar een gif vrije toekomst.

Blue Green en Red Green kan binnen elke gemeente toegepast worden.

Op experimentele basis wordt Blue Green reeds succesvol toepast in Alphen aan den Rijn en in Dordrecht.

Het ontdekken van de juiste onkruidbestrijdingsmethode, het gebruiken van de beschikbare biomassa en het inzetten van mensen met een beperking, vormen de basis van onze oplossing.

Vanaf 1-7-2011 is het wettelijk verplicht om bij overheidsdiensten die uitbesteed worden een percentage Social Return te vragen. Hierbij wordt met de opdrachtnemer geregeld dat bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom omgezet wordt in het plaatsen van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gezien de forse bezuiniging die vanaf 1-1-2012 zal plaats vinden in de Sociale Werkgelegenheidssector, zal de noodzaak om voor deze mensen een zinvolle dagelijkse invulling te vinden alleen maar groter worden. De door ons ontwikkelde methode geeft de mogelijkheid om mensen met een beperking of handicap gericht aan het werk te zetten.